Autor - szczegóły

Kozielec, Tomasz, Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry WSP UMK, Polska

  • No 44 (2013) - Artykuły
    Przykłady wykorzystania analizy SEM-EDX do badań zabytkowych skór garbowanych związkami metali
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism