Autor - szczegóły

Łękawa-Wysłouch, Teresa, Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruń, Polska

  • No 43 (2012) - Artykuły
    Ocena wpływu zmiennych warunków klimatycznych na płócienne podłoża malarskie
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism