Autor - szczegóły

Łękawa-Wysłouch, Teresa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 39 (2010) - Artykuły
    Uzupełnianie ubytków zapraw w malowidłach na płótnie – przegląd materiałów i metod
    Abstrakt  PDF
  • No 38 (2010) - Artykuły
    Badania materiałów stosowanych do uzupełniania ubytków zapraw w malowidłach na płótnie
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism