Autor - szczegóły

Kamiński, Sławomir Adam, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej, WSP UMK, Polska

  • Vol 46 (2015) - Artykuły
    Wykorzystanie techniki infuzji do budowy podobrazi pomocniczych na przykładzie obrazu Aleksandra Kobzdeja Hors cadre Nr 53
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism