Autor - szczegóły

Gordon, Roma, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa WSP UMK, Polska

  • No 44 (2013) - Artykuły
    Problematyka konserwatorska obrazów na filcu na przykładzie „Martwej natury” Antoniego Zydronia
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism