Autor - szczegóły

Birecki, Piotr, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej WSP UMK, Polska

  • Vol 46 (2015) - Artykuły
    Kalwińskie budowle kościelne na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie nowożytnym
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism