Autor - szczegóły

Kęsy, Monika, Polska

  • Vol 49 (2018) - Artykuły
    Próba określenia kierunku zmian kolorystyki warstw malarskich obrazu „Ukrzyżowanie” Pietera Coecke’a van Aelst (1502–1550) z Muzeum Narodowego w Warszawie.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism