Autor - szczegóły

Wachowiak, Mirosław, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych UMK, Polska

  • No 44 (2013) - Artykuły
    Dojrzała twórczość Józefa Pankiewicza z lat 1919–1940 – wybrane aspekty warsztatowe
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism