Autor - szczegóły

Wachowiak, Mirosław, Zakład Konserwacji i Restauracji Sztuki Nowoczesnej Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, WSzP UMK, PolskaPartnerzy platformy czasopism