Autor - szczegóły

Marszałkowski, Mateusz, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej, WSP UMK, Polska

  • No 46 (2015) - Artykuły
    Statuty zakonu krzyżackiego ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu – przyczynek do badań nad sztuką w kręgu zakonu krzyżackiego w Prusach
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism