Autor - szczegóły

Fausek, Marcin, Polska

  • No 49 (2018) - Artykuły
    Rodzaje opracowań w technice mazerunku na wybranych przykładach dziewiętnastowiecznej stolarki kościelnej z terenów Pomorza Zachodniego.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism