Autor - szczegóły

Dawidowicz, Marcin, Polska

  • Vol 40 (2011) - Artykuły
    Program ideowy gotyckich malowideł ściennych dawnej sali zebrań bractwa kupieckiego pw. NMP przy ul. Żeglarskiej 5 w Toruniu
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism