Autor - szczegóły

Prarat, Maciej, Zakład Konserwatorstwa, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa WSP UMK, Polska

  • Vol 45 (2014) - Artykuły
    Architektura wiejska w granicach Prus Zachodnich jako przedmiot zainteresowań naukowych i konserwatorskich do lat 40. XX w.
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism