Autor - szczegóły

Pawlikowski, Maciej, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska

  • Vol 48 (2017) - Artykuły
    Typy złoceń i mineralogia farb w wybranych obrazach sztalugowych z XVII i XVIII wieku z rejonu dawnych Prus Królewskich
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism