Autor - szczegóły

Szczepińska, Kinga, Zakład Konserwacji i Restauracji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, Polska

  • No 45 (2014) - Artykuły
    Historycznie stosowane impregnaty do wzmacniania zniszczonego drewna polichromowanego – próba przeglądu. Część I: Impregnaty naturalne
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism