Autor - szczegóły

Kulpińska, Katarzyna, Polska

 • No 41 (2011) - Artykuły
  Rola przestrzeni w pejzażach Piotra Potworowskiego
  Abstrakt  PDF
 • No 45 (2014) - Artykuły
  Sport w grafice polskich artystek w dwudziestoleciu międzywojennym
  Abstrakt  PDF
 • Vol 47 (2016) - Artykuły
  Autoportret artystki w polskiej grafice na tle wizerunków własnych graficzek europejskich i amerykańskich z lat dwudziestych–trzydziestych XX wieku
  Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism