Autor - szczegóły

Kisielewska, Julia, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa WSP UMK, Polska

  • Vol 44 (2013) - Artykuły
    „Atawistyczne zamiłowanie do materii” – o malarstwie Bronisława Kierzkowskiego i problematyce konserwatorskiej jego dzieł
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism