Autor - szczegóły

Karbowska-Berent, Joanna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, PolskaPartnerzy platformy czasopism