Autor - szczegóły

Poklewski, Józef, Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, PolskaPartnerzy platformy czasopism