Autor - szczegóły

Rosa, Halina, Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • Vol 43 (2012) - Artykuły
    Badania nad zastosowaniem celulozy bakteryjnej w konserwacji i restauracji dzieł sztuki
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism