Autor - szczegóły

Trykowski, Grzegorz, Pracownia Analiz Instrumentalnych, Wydział Chemii, UMK w Toruniu, Polska

  • Vol 47 (2016) - Artykuły
    Badania składu pierwiastkowego zapraw dziewiętnastowiecznych obrazów – nowe możliwości wspomagania datowania i atrybucji na podstawie nieinwazyjnych badań in situ z wykorzystaniem przenośnego spektrometru XRF
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism