Autor - szczegóły

Trykowski, Grzegorz, Pracowni Analiz Instrumentalnych Wydziału Chemii UMK

  • No 44 (2013) - Artykuły
    Przykłady wykorzystania analizy SEM-EDX do badań zabytkowych skór garbowanych związkami metali
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism