Autor - szczegóły

Szmelter-Fausek, Bożena

  • No 40 (2011) - Artykuły
    Malarstwo na szkle – badania budowy technicznej i stanu zachowania na przykładzie wybranych obrazów
    Abstrakt  PDF
  • No 40 (2011) - Artykuły
    Badania właściwości i skuteczności środków do podklejania odspojonej warstwy malarskiej do szkła
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism