Autor - szczegóły

Dzierżyc-Horniak, Anna, Polska

  • Vol 41 (2011) - Artykuły
    Ewolucja i współkształtowanie – zasada wzajemnej stymulacji między krytykami a artystami w Galerii Foksal (Programy Galerii w latach 1966–1981)
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism