Autor - szczegóły

Tomaszewska-Szewczyk, Alina, Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa

  • No 43 (2012) - Artykuły
    Znaki pielgrzymie. Przyczynek z zakresu kultury materialnej i konserwacji
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism