Dar Prawdziwej Obywatelki. Chorągiew z czasów napoleońskich

Anna Nadolska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2020.005

Abstrakt


Artykuł traktuje o historii chorągwi pospolitego ruszenia województwa gnieźnieńskiego, cennej pamiątki z okresu wojen napoleońskich, która znajduje się w zbiorach bydgoskiego Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego. W tę historię wpleciony został wątek zarówno powstania wielkopolskiego 1806 roku, jak i działalności społeczno-kulturalnej bydgoszczanek na początku XX wieku. Poruszono także kwestię pozyskania chorągwi do zasobu bydgoskiej placówki muzealnej oraz współczesnego wykorzystania jej w projektach wystawienniczych.


Słowa kluczowe


chorągiew polska; czasy napoleońskie; Apolonia Ziółkowska; działalność społeczno-patriotyczna kobiet; zbiory i wystawy; Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła

Bydgoszcz. Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. Dział Historii, Sztandar

Rycerstwu Województwa Gnieźnieńskiego ofiarowany D. 15go Grudnia 1806 roku, nr inw. MOB H-897. Karta naukowa zabytku, oprac. Gabriela Bedrij. Bydgoszcz 1975.

Archiwum Wybickiego. T. 2 (1802–1822), zebrał i wydał Adam M. Skałkowski. Gdańsk: Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku z zasiłku Ministerstwa

Szkół Wyższych i Nauki, 1950.

Opracowania

Baszko, Agnieszka. „Organizowanie się kobiet polskich w Poznańskiem na przełomie XIX i XX wieku.” W Działaczki społeczne, feministki, obywatelki… Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle porównawczym), red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, i Andrzej Szwarc, 287–305. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2008.

Dolczewski, Zygmunt. „Pamiątki napoleońskie w zbiorach poznańskiego Muzeum Sztuk Użytkowych.” Kronika Miasta Poznania 65, nr 3 (1997): 149–160.

Hojka, Zdzisław. Muzeum w Bydgoszczy. Dzieje i zbiory (Od Kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską. Muzeum w Bydgoszczy 1923–2008. T. 1, red. Michał Woźniak). Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2008.

Hojka, Zdzisław. „Zbiory historyczne.” W Muzeum w Bydgoszczy. Katalog wystawy 26 września–28 grudnia 2008, red. Barbara Chojnacka, Danuta Sójkowska, i Michał Woźniak (Od Kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską. Muzeum w Bydgoszczy 1923–2008. T. 2, red. Michał Woźniak), 97–100. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2008.

Jaworski, Rudolf. „Kilka refleksji nad dziejami Wielkopolanek w XIX i na początku XX wieku.” W Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX wieku, red. Anna Żarnowska i Andrzej Szwarc, 25–35. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1990.

Kallas, Marian. „W czasach Księstwa Warszawskiego.” W Historia Bydgoszczy. T. 1 Do roku 1920, red. Marian Biskup, 419–474. Warszawa–Poznań: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 1991.

Karolczak, Kazimierz. „Polacy i ziemie polskie po III rozbiorze.” W Franciszek Leśniak, Kazimierz Karolczak, Wielka historia Polski 1696–1815, red. Marian Szulc, 187–234. Kraków: PINNEX, 1998.

Kowalczyk, Anna. Brakująca połowa dziejów. Krótka historia kobiet na ziemiach polskich. Warszawa: Wydawnictwo WAB, 2018.

Macdonell, Archibald Gordon. Napoleon i jego marszałkowie. Tłumaczenie Andrzej Nieuważny. Londyn: Wydawnictwo PULS, 1992.

Nadolska, Anna. „Konspiracja w spódnicy. Bydgoszczanki w wielkopolskim zrywie niepodległościowym 1918/1919.” Kronika Bydgoska 38 (2017): 221–232.

Nadolska, Anna. „Obiekt miesiąca. Chorągiew powstania wielkopolskiego.” Bydgoski Informator Kulturalny 44, nr 11 (2018): 28.

Nadolska, Anna. „Ziemianka w służbie Bydgoszczy. Kulturalna, społeczna i narodowa działalność Stefanii Tuchołkowej na początku XX wieku.” Kronika Bydgoska 39 (2018): 85–102.

Olejnik, Karol. „Rok 1806 w Wielkopolsce.” Kronika Miasta Poznania 65, nr 3 (1997): 49–64.

Pachoński, Jan. Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755–1818. Warszawa: Wydawnictwo MON, 1981.

Paczuski, Adam. Gdańsk napoleoński. Oblężenia 1807, 1813. Katalog wystawy 22 lipca–13 sierpnia 2000. Gdańsk: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, 2000.

Satora, Kazimierz. Na tropach wrześniowych sztandarów. Warszawa: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Warszawa Śródmieście i Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, 2001.

Sójkowska, Danuta. „Dwudziestolecie międzywojenne (1923–1939).” W Muzeum w Bydgoszczy. Katalog wystawy 26 września–28 grudnia 2008, red. Barbara Chojnacka, Danuta Sójkowska, i Michał Woźniak (Od Kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską. Muzeum w Bydgoszczy 1923–2008. T. 2, red. Michał Woźniak), 145–203. Bydgoszcz: Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego, 2008.

Staszewski, Janusz. „Organizacja dywizji poznańskiej w 1806 r.” Roczniki Historyczne 9 (1933): 71–99.

Stegmann, Natalia. „Wielkopolskie wzorce kobiecej aktywności społecznej w życiu co dziennym kobiet na przełomie XIX i XX wieku.” W Kobieta i kultura życia codziennego. Wiek XIX i XX, red. Anna Żarnowska i Andrzej Szwarc, 363–369. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 1997.

Wąsicki, Jan. „Powstanie 1806/1807 roku.” W Dzieje Wielkopolski. T. 2 Lata 1793–1918, red. Witold Jakóbczyk, 45–54. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1973.

Wojciak, Jerzy. „Pod pruskim zaborem 1815–1920.” W Ryszard Kabaciński, Wojciech Kotowski, Jerzy Wojciak, Bydgoszcz: Zarys dziejów, red. Ryszard Kabaciński, 93–178. Bydgoszcz: WSiP, 1980.

Artykuły prasowe

[Piętnastolecie] XV-lecie 16/2 Pułku Ułanów Wielkopolskich 1919–1934. Jednodniówka.

Oprac. Franciszek Małek i Czesław Dmochowski. 1934.

„Chorągiew polska z r. 1806”. Dziennik Bydgoski, 29 listopada 1919, 2.

„Pierwsze posiedzenie zarządu bydgoskiego Koła dla badań nad historią powstania Wlkp z 1918–19 r.” Dziennik Bydgoski, 2 stycznia 1927, 5.

Tuchołkowa, Stefanja. „Pierwsza wystawa prac kobiecych w Bydgoszczy.” Dziennik Bydgoski, 12 grudnia 1917, 2–3.

Tuchołkowa, Stefanja. „Pierwsza wystawa prac kobiecych w Bydgoszczy.” Dziennik Bydgoski, 13 grudnia 1917, 2–3.

Netografia

Gloger, Zygmunt. „Geografia historyczna ziem dawnej Polski. Województwo Kaliskie i Gnieźnieńskie.” Dostęp 21 listopada 2020. https://literat.ug.edu.pl/glogre/0018.htm

Jabłońska, Anna, i Dorota Matyaszczyk. „Napoleon i jego epoka w Wielkopolsce. XIV Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Wielkopolsce 2006.” Dostęp 16 stycznia 2020. http://wtg-gniazdo.org/upload/opracowania/Napoleon_i_jego_epoka_w_Wielkopolsce.pdf.

„Kalendarium dziejów oręża polskiego. 7 lipca 1807 Powstanie Księstwa Warszawskiego.” Dostęp 18 lutego 2020. http://www.muzeumwp.pl/kalendarium/07-07/.

Nadolska, Anna. „Niepodległa Polska. 1918 rok.” Dostęp 21 listopada 2020. http://muzeum.bydgoszcz.pl/wystawy/id,257,0,0,Niepodlegla-Polska-1918-rok.

„Weksylologia.” Album Polski, Instytut Heraldyczno-Weksylologiczny. Dostęp 16 stycznia 2020. http://www.albumpolski.pl/IHW_WWW/index.php?act=view&ktg=27&idt=134.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 0208-533X (print)
ISSN 2392-1250 (online)

Partnerzy platformy czasopism