Rodzaje opracowań w technice mazerunku na wybranych przykładach dziewiętnastowiecznej stolarki kościelnej z terenów Pomorza Zachodniego.

Marcin Fausek, Justyna Olszewska-Świetlik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2018.010

Abstrakt


Artykuł prezentuje techniki mazerunków z wybranej i reprezentatywnej dziewiętnastowiecznej stolarki kościelnej z terenów Pomorza Zachodniego. Mazerunek, czyli zdobniczą technikę malarską stosowano na różnych podłożach dla imitowania usłojonej powierzchni szlachetnego drewna. Na Pomorzu Zachodnim odwzorowywano głównie usłojenie drewna dębowego, rzadziej orzechowego. W celu dogłębnego poznania techniki mazerunków, wybrane obiekty zabytkowe poddano specjalistycznym badaniom laboratoryjnym. Wykonano zestaw badań chemicznych i instrumentalnych, szczególnie pomocne okazało się zastosowanie energodyspersyjnej analizy rentgenowskiej z użyciem mikrosondy elektronowej SEM–EDS.


Słowa kluczowe


mazerunek, stolarka kościelna, prospekt organowy, Pomorze Zachodnie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Christen, Carl, Die Technik der Holzmalerei. Hannover: Schäfer, 2000.

Rudniewski, Piotr, Pigmenty i ich identyfikacja. Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 1995.

Tymińska-Widmer, Ludmiła, „Technika mazerunku w zdobieniu sprzętów kościelnych. Zagadnienia technologiczne, funkcjonalne i konserwatorskie”, 321-328. W Zabytkowa stolarka we wnętrzach sakralnych i jej problematyka konserwatorska, red. Janusz Krawczyk. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.

Wall, William E., Practical Graining. Frankfurt am Main: Outlook Verlag GmbH, Deutschland, 2018.


Partnerzy platformy czasopism