Refleksje o rzeźbie i sztuce w niepublikowanych tekstach Barbary Bieniulis-Strynkiewiczowej.

Anna Zaręba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2018.006

Abstrakt


Artykuł poświęcony jest analizie niepublikowanych tekstów Barbary Bieniulis-Strynkiewiczowej, rzeźbiarki, publicystki, wieloletniego pedagoga w Zakładzie Rzeźby UMK w Toruniu oraz współzałożycielki niezwykłego ogrodu rzeźbiarskiego w Mogielnicy. Opracowanie stanowi próbę prześledzenia poglądów artystki na temat zjawisk czytelnych w sztuce ubiegłego stulecia oraz własnych poszukiwań twórczych na polu rzeźby.


Słowa kluczowe


Barbara Bieniulis-Strynkiewicz, rzeźba, Mogielnica, niepublikowane teksty o sztuce

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Antyk wiecznie młody”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1962.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Artysta”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1988.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Awangarda”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1979.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Forma”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1986.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Kamień – materiał rzeźbiarski”. Przegląd Artystyczny nr 3 (1968): 9 – 10.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Kanon, styl, konwencja”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1984.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Konkluzje”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, bez daty.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Konkret i abstrakcja”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1984.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Materia”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1986.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Mogielnica”. Rzeźba Polska 2 (1987): 170-75.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Natura”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1966.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Nie tylko ‘jak’, ale i ‘co’”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1993.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Piękno”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1983.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Powód i cel istnienia rzeźby”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1966.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Przedmiot”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1980.

Bieniulis- Strynkiewiczowa, Barbara. Rzeźba-rysunek, (Warszawa: Zachęta, 1967).

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Talent i świadomość artystyczna”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1987.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Zbytek”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1978.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. “Znak Porozumienia”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1987.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara. Rzeźba Francuska XIX i XX wieku. Gdynia: Czytelnik, 1947.

Bieniulis-Strynkiewiczowa, Barbara.“Wyraz”. Maszynopis w posiadaniu spadkobierców, 1987.

Chudy, Tadeusz. “Ogród rzeźby. Barbara Bienilis – Strynkiewicz”. Barwy 10 (1975): 8.

Derrida, Jacques. “Parergon”. Sztuka i Filozofia 10 (1995): 5-19.

Eco, Umberto. “Interpretation and History,” w Interpretation and Over interpretation, red. Stefan Collini, 23-44. Cambridge: MIT Press, 1992.

Fish, Stanley. “The Anti – Formalist Road”,w Doing What Comes Naturally, 1-36. Durham: Duke University Press, 1989.

Grabowski, Lech. “Rzeźby Barbary Bieniulis – Strynkiewiczowej”. Przegląd Artystyczny 1 (1968): 33-34.

Hirsch, Eric D. Validity in Interpretation. Yale: Yale University Press, 1967.

Ingarden, Roman. “Formy poznawania dzieła literackiego”. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 33/1/4 (1936): 163-192.

Jenks, Charles. Architektura postmodernistyczna, tłum. Barbara Gadomska. Warszawa: Arkady, 1987.

Kalaga, Wojciech. Mgławice dyskursu. Podmiot, tekst, interpretacja. Kraków: Universitas, 2001.

Kawenczyński, Edward. “Mogielnica. Franciszek i Barbara Strynkiewicz”. Kultura i Życie 3 (1972): 16-18.

Książek, Tamara. “Mogielnica – Pracownia przestrzeni otwartej”. Rzeźba Polska 2 (1987): 167-69.

Kuc, Monika. “Konkret i abstrakcja. Rzeźby Barbary Bieniulis – Strynkiewicz”. Gazeta Wyborcza [dodatek warszawski], (24.12.1999): 26.

Lyotard, Jean F. “Kondycja postmodernistyczna, tłum. Agnieszka Taborska”. Literatura na świecie 8-9, (1988): 280-300.

Martyniak, Ewa. “Życie i twórczość Barbary Bieniulis-Strynkiewicz w Mogielnickim ogrodzie pracowni.” Praca magisterska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2004.

Osęka, Andrzej, i Skrodzki, Wojciech. Współczesna rzeźba polska . Warszawa: Arkady, 1977.

Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945–1984. Materiały do biografii , red. Sławomir Kalembka, tom II. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995.

Rorty, Richard. “The Pragmatist’s Progress”, w Interpretation and Over interpretation, red. Stefan Collini, 89-108. Cambridge: MIT Press, 1992.

Skrodzki, Wojciech, Strynkiewicz, Barbara. Pokaz rzeźby i kompozycji plenerowych Franciszka Strynkiewicza i Barbary Bieniulis-Strynkiewicz oraz malarstwo i rysunek Doroty Strynkiewicz, Ogród – Pracownia Mogielnica. Mogielnica: Ogród – Pracownia Mogielnica, 1993.

Strynkiewicz, Franciszek , i Strynkiewicz, Barbara. Barbara Bieniulis-Strynkiewiczowa, Franciszek Strynkiewicz. Praca Rzeźbiarska w terenie. Mogielnica: Ogród – Pracownia Mogielnica, 1963.

Strynkiewicz, Franciszek, Strynkiewicz, Barbara, i Starzyński, Jan. Mogielnica. Natura i Rzeźba. Pracownia doświadczalna Barbary i Franciszka Strynkiewiczów. Mogielnica: Ogród – Pracownia Mogielnica, 1971.

Szahaj, Andrzej. Zniewalająca moc kultury. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004.

Szańkowski, Maciej. “Barbary Bieniulis myśli o sztuce”, Głos Uczelni 11, nr 27 (2002 ): 201.

Zaręba, Anna. “Barbara Bieniulis-Strynkiewiczowa. Refleksje nad Sztuką”. Praca magisterska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 2012.

“Zamiast wstępu/Instead of introduction”, Rzeźba. Wystawa Pedagogów Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.


Partnerzy platformy czasopism