Materiały do zabezpieczania i regeneracji szylkretu

Andrzej Podgórski, Sonia Stawowska, Alina Tomaszewska-Szewczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.015

Abstrakt


Szylkret był materiałem szeroko wykorzystywanym w rzemiośle artystycznym. Jego przygotowanie i obróbkę określa specyficzny, indywidualny proces technologiczny. Jednak pod względem konserwatorskim, szylkret do tej pory nie był traktowany odrębnie, lecz grupowany z materiałami zbliżonymi pod względem budowy (róg) lub wizualnym (bursztyn). Głównym zagadnieniem konserwatorskim dla tego materiału jest walka ze zmianami powierzchniowymi i deformacją, które są najczęściej spotykaną formą zniszczeń na obiektach szylkretowych. Celem badań jest wytypowanie środków do zabezpieczania powierzchniowego szylkretu. Analizy przeprowadzono na fragmentach szylkretu oraz na łuskach żółwia wodnego. Sprawdzono skuteczność działania następujących preparatów: oleju migdałowego, a także arganowego, rycynowego, bursztynowego, hydrolizowanej keratyny, mocznika oraz handlowych środków Olaplex i Paraloid B-72. Nasycone próbki poddano działaniu zmiennych warunków wilgotnościowych. Ocenę zmian przeprowadzono poprzez badanie organoleptyczne, a także analizę pod mikroskopem optycznym, skaningowym mikroskopem elektronowym oraz mikroskopem sił atomowych. Najlepszym działaniem zabezpieczającym wykazały się naturalne oleje roślinne: migdałowy, arganowy i rycynowy.


Słowa kluczowe


szylkret; konserwacja; zabezpieczanie; regeneracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ciabach, Jerzy. „Właściwości i zastosowanie Paraloidu B-72”. Ochrona Zabytków 35 (1982): 111–112.

Combs, Gerald F., Jr. The Vitamins. Fundamental Aspect in Nutrition and Health. London: Academic Press, 2012.

Cronyn, Janet M. The Elements of Archeological Conservation. London: Routledge, 2001.

Hilali, Miloudi, Zoubida Charrouf, Abd E. A. Soulhi, Larbi Hachimi, i Dominique Guillaume. “Influence of Origin and Extraction Method on Argan Oil Physico-Chemical Characteristics and Composition”. Journal of Agricultural and Food Chemistry 53 (2005): 2081–2087. DOI 10.1021/jf040290t.

Karczmarek, Halina, Ryszard Czajka, Marek Nowicki, i Dagmara Ołdak. „Badania polimerów z wykorzystaniem metody mikroskopii sił atomowych”. Polimery 47 (2002): 775–783. Dostęp 20 lutego 2017.

Lorencini, Márcio, Carla A. Brohem, Gustavo C. Dieamant, Nilson I. T. Zanchin, i Howard I. Maibach. “Active Ingredients Against Human Epidermal Aging”. Ageing Research Reviews 15 (2014): 100–115. http://dx.doi.org/10.1016/j.arr.2014.03.002.

Manca, Maria L., Pietro Matricardi, Claudia Cencetti, Josè E. Peris, Virginia Melis, Claudia Carbone, Elvira Escribano, Marco Zaru, Anna M. Fadda, i Maria Manconi. “Combination of Argan Oil and Phospholipids for the Development of Aneffective Liposome-Like Formulation Able to Improve Skin Hydration and Allantoin Dermal Delivery”. International Journal of Pharmaceutics 505 (2016): 204–211. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.04.008.

Mandalari, Giuseppina, Antonio Tomaino, Teresita Arcoraci, Maria Martorana, Vincenzo Lo Turco, Francesco Cacciola, Gillian T. Rich, Carlo Bisignano, Antonella Saija, Paola Dugo, Kathryn L. Cross, Mary L. Parker, Keith W. Waldron, i Martin S. J. Wickham. „Characterization of Polyphenols, Lipids and Dietary Fibre from Almond Skins (Amygdalus communis L.)”. Journal of Food Composition and Analysis 23, no. 2 (2010): 166–174. DOI: 10.1016/j.jfca.2009.08.015.

Nangbes, Jacobs G., Barnabas J. Nvau, Wufem M. Buba, i Adamu N. Zukdimma. “Extraction and Characterization of Castor (Ricinus Communis) Seed Oil”. The International Journal of Engineering and Science 2, no. 9 (2013): 105–109. theijes.com/papers/v2-i9/Part.3/P029301050109.pdf. Dostęp 20 lutego 2017.

Nanotechnologia, kosmetyki, chemia supramolekularna, red. Grzegorz Schroeder. Kostrzyń: Wydawnictwo Cursiva, 2010.

Plenderleith, H[arold] J. The Conservation of Antiquities and Works of Art. Treatment, Repair, and Restoration. London: Oxford University Press, 1962.

Podgórski, Andrzej, Alina Tomaszewska-Szewczyk. „Szylkret, bioorganiczny materiał w rzemiośle artystycznym – zagadnienia z zakresu materiałoznawstwa, technologii i stosowanych technik dekoracyjnych oraz niszczenia”. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 46 (2015): 449–470. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2015.018.

Ramos-e-Silva, Marcia, Livia R. Celem, Stella Ramos-e-Silva, i Ana Paula Fucci-da-Costa. “Anti-Aging Cosmetics: Facts and Controversies”. Clinics in Dermatology 31 (2013): 750–758. http://dx.doi.org/10.1016/j.clindermatol.2013.05.013.

Robbins, Clarence R. Chemical and Physical Behavior of Human Hair. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2012.

Ślesiński, Władysław. Konserwacja zabytków sztuki. T. 3 Rzemiosło artystyczne. Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1995.

Vidler, Karen. “Conservation of a tortoiseshell book cover”. Conservation Journal

Summer 2005 Issue 50. http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-50/conservation-of-a-tortoiseshell-book-cover/

Yusuf, A. K., A. P. Mamza, A. S. Ahmed, i U. Agunwa. “Extraction and Characterization of Castor Seed Oil from Wild Ricinus communis Linn”. International Journal of Science, Envorinment and Technology 5 (2015): 1392–1395. www.ijset.net/journal/786.pdf. Dostęp 20 lutego 2017.


Partnerzy platformy czasopism