Dekoracja malarska na fasadzie kamienicy przy ul. Długiej 1 w Gdańsku – problematyka technologiczno-konserwatorska

Anna Żychska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.012

Abstrakt


Artykuł skupia się na zagadnieniach technologiczno-konserwatorskich dekoracji wykonanych na fasadzie kamienicy przy ul. Długiej 1 w Gdańsku. Dekoracje omawiane są w szerszym kontekście prac wykończeniowych na ulicy Długiej i Długim Targu, prowadzonych w czasie powojennej odbudowy Głównego Miasta w Gdańsku. Kwestie techniki i technologii wykonania tych dekoracji są rozważane na tle historycznym. Opisany jest stan zachowania i przyczyny zniszczeń fasady kamienicy przy ul. Długiej 1. W dalszej części są omawiane wstępne wyniki badań nad dekoracjami malarskimi tej kamienicy – analiza składu tynku, określenie rodzaju spoiwa oraz identyfikacja pigmentów.


Słowa kluczowe


odbudowa Gdańska; malarstwo ścienne; fresk

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Betlejewska, Czesława. „Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich. Gdańsk. Kamienica, ul. Długa 72”. Dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 1983, NID.

Friedrich, Jacek. „Malarstwo monumentalne”. W Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 1945–2005: tradycja i współczesność, red. Wojciech Zmorzyński, 105–119. Gdańsk: Muzeum Narodowe, 2005.

Friedrich, Jacek. Odbudowa Głównego Miasta w Gdańsku w latach 1945–1960. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2015.

Gawlicki, Marcin. Zabytkowa architektura Gdańska w latach 1945–1951. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2012.

Greczanik-Filip, Izabella. Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta. T. 2. Gdańsk: Marpress, 1997.

Kadłubowski, Lech. „Pierwszy etap realizacji ul. Długiej”. Dziennik Bałtycki, 22 lipca 1953, 5.

Kriegseisen, Jacek. „Dekoracje architektoniczne Głównego Miasta Gdańska w okresie powojennej odbudowy miasta (freski, sgraffita, mozaiki, ceramika)”. W Dekoracje architektoniczne Gdańska 1945–1989. T. 1 Główne Miasto – fresk, sgraffito, mozaika, ceramika, red. Jacek Kriegseisen, 21–31. Gdańsk: Nadbałtyckie Centrum Kultury, 2016.

„Między Złotą a Zieloną Bramą. Kamieniczka ‘Pod Kumoszkami’ ”. Dziennik Bałtycki, 18 września 1953, 4.

Roll, Barbara, i Iwona Strzelecka. Katalog zabytków sztuki. Miasto Gdańsk. Część 1. Główne Miasto. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2006.

Sikorski, Stanisław, i Pilitowska, Ewa, i Sienkiewicz, Ewa, i Sikorska, Agnieszka, i Wilga-Steyer, Jadwiga, i Koch, Anna. „Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich elewacji kamieniczek. Gdańsk ulica Długa 39/40/41/42/43/44”. Dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 1977, Archiwum WUOZ w Gdańsku.

Trojanowska, Izabella. Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1978.

Wolańska, Maria. „Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich. Gdańsk. Kamienice, ul. Długa 1”. Dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 1980, NID.

Wolańska, Maria. „Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich. Gdańsk. Kamienice, ul. Długa 2 i 3. Elewacje północne”. Dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 1979, NID.

Wolańska, Maria. „Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich. Gdańsk, ul. Długi Targ 23. Polichromie elewacji północnej i wschodniej”. Dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 1974–1975, Archiwum WUOZ w Gdańsku.

Wolańska, Maria, i Artur Wołosewicz. „Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich. Gdańsk. Kamienica, ul. Długa 66. Polichromia elewacji południowej”. Dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 1976, NID.

Wolańska, Maria, i Artur Wołosewicz. „Dokumentacja opisowo-fotograficzna z przebiegu prac konserwatorskich. Ul. Długa 31”. Dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 1975, NID.


Partnerzy platformy czasopism