Typy złoceń i mineralogia farb w wybranych obrazach sztalugowych z XVII i XVIII wieku z rejonu dawnych Prus Królewskich

Bożena Szmelter-Faustek, Justyna Olszewska-Świetlik, Maciej Pawlikowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZiK.2017.008

Abstrakt


Badania przedstawione w artykule mają na celu rozpoznanie techniki wykonania złoceń w powstałych w XVII i XVIII wieku dziełach malarskich z terenu dawnych Prus Królewskich (obrazy pochodzą z obecnych województw: pomorskiego i kujawsko-pomorskiego) na podstawie wytypowanego reprezentatywnego zespołu obrazów. Grupę tę tworzy dwanaście dzieł: dwa epitafia, dwa obrazy autorstwa Antona Möllera, dwa obrazy wiązane z kręgiem oddziaływania jego sztuki datowane na wiek XVII oraz sześć portretów przedstawiających protestanckich duchownych z XVIII stulecia. Wykonane analizy użytych materiałów, z próbą doprecyzowania ich charakterystycznych cech ustalonych w wyniku badań mineralogicznych i geochemicznych, uzupełnią wiedzę na temat technik złotniczych stosowanych w epoce nowożytnej na terenach Pomorza i Kujaw.


Słowa kluczowe


złocenia; mineralogia farb; malarstwo sztalugowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Flik, Józef, Wantuch, Katarzyna, „Złocenie ‘farbami złotymi’ według Manuskryptu Strasburskiego (MS) z około 1400 roku”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 30 (1998)

Gyßling, Walter, Anton Möller und seine Schule. Ein Beitrag zur Geschichte der niederdeutschen Renaissancemalerei (“Studien zur deutschen Kunstgeschichte”, Bd. 197) (Straβburg: Heitz, 1917)

Łebiński, Tadeusz, „Nowe zabytki w kościele św. Jakuba”, Słowo Pomorskie, 1938, nr 214 (18 IX)

Mosingiewicz, Anna, „Antoni Möller (ok. 1563–1611) malarz”, [w:] Artyści w dawnym Toruniu, red. Poklewski, Józef (Warszawa, Poznań, Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

Olszewska-Świetlik, Justyna, Gdański warsztat malarski schyłku XVII i w XVII wieku na przykładach wybranych portretów przedstawiających protestanckich duchownych (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010)

Olszewska-Świetlik, Justyna, Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z bazyliki Mariackiej w Gdańsku (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009).

Olszewska-Świetlik, Justyna, „Zagadnienia warsztatu malarskiego epitafium Gronau z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku”, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 38 (2010)

Rudniewski, Piotr, Pigmenty i ich identyfikacja (ASP, Skrypt nr 13, Warszawa: Akademia Sztuk Pięknych, 1994)

Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze, rzeźbiarze, graficy, red. Jolanta Maurin-Białostocka et al., t. 7, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971)

Szmelter-Fausek, Bożena, “Gdański warsztat malarski ostatniej ćwierci XVI i pierwszej połowy XVII w. na przykładzie twórczości Antona Möllera (1563/5-1611) i Hermanna Hana (1580-1627/8)“, praca doktorska pod kierunkiem prof. dr hab. Justyny Olszewskiej-Świetlik, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, Toruń 2013, wydruk komputerowy dostępny w archiwum biblioteki UMK, 117–122.

Szmelter-Fausek, Bożena, Olszewska-Świetlik, Justyna, “The Study on Technology and Technique of the Painting ‘Last Judgement’ from St. James Church in Toruń”, w Interdisciplinary Research on the Works of Art, red. Olszewska-Świetlik, Justyna, Arszyńska, Joanna A., Szmelter-Fausek, Bożena (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2012)

Wojewódzka, Małgorzata, „Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Pięć obrazów z ołtarza głównego, Anton Möller, Izaac van den Blocke, 1607–11, Kościół św. Katarzyny w Gdańsku” (dokumentacja konserwatorska, Gdańsk 2009, Muzeum Narodowe w Gdańsku)


Partnerzy platformy czasopism