Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 43, No 3 (2016) POSTAWY PRZEDSIĘBIORCZE WŚRÓD STUDENTÓW. WYNIKI BADAŃ Abstrakt   PDF (English)
Magdalena Raczyńska, Adam Krystian Wiśniewski
 
Vol 41, No 2 (2014) POTENCJAŁ ABSORPCYJNY W ŚWIADOMOŚCI NACZELNEGO KIEROWNICTWA BANKÓW Abstrakt
Waldemar Glabiszewski
 
Vol 41, No 2 (2014) Potencjał absorpcyjny w świadomości naczelnego kierownictwa banków Abstrakt   PDF
Waldemar Glabiszewski
 
Vol 38 (2011) Potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw makroregionu grudziądzkiego Abstrakt   PDF
Dorota Grego-Planer
 
Vol 41, No 1 (2014) Potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw Abstrakt   PDF (English)
Maciej Zastempowski
 
Vol 42, No 3 (2015) POWIĄZANIA SIECIOWE A ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Abstrakt   PDF
Ireneusz Drabik
 
Vol 43, No 1 (2016) PRACOHOLIZM W AKTYWNOŚCI TWÓRCZEJ CZŁOWIEKA NA PRZYKŁADZIE PRACOWNIKÓW NAUKI Abstrakt   PDF
Dawid Szostek
 
Vol 42, No 4 (2015) Practices of Monitoring Performance Efficiency of the Regional Executive Authorities Abstrakt
Mikhail Ivanov
 
Vol 42, No 4 (2015) PRACTICES OF MONITORING PERFORMANCE EFFICIENCY OF THE REGIONAL EXECUTIVE AUTHORITIES Abstrakt   PDF (English)
Mikhail Ivanov
 
Vol 42, No 2 (2015) PROBLEM PRZETRWANIA W TEORII I PRAKTYCE ZARZĄDZANIA WSPÓŁCZESNYMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI Abstrakt   PDF
Hanna Nowak
 
Vol 43, No 3 (2016) PROCEDURA PRZYGOTOWANIA I WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO JAKO PRZYKŁAD ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI Abstrakt   PDF
Jerzy Tutaj
 
Vol 42, No 2 (2015) PROCEDURY I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORGANIZACJI OPARTEJ NA WIEDZY Abstrakt
Dariusz Adam Ceglarek
 
Vol 42, No 2 (2015) PROCEDURY I NARZĘDZIA INFORMATYCZNE SŁUŻĄCE DO OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORGANIZACJI OPARTEJ NA WIEDZY Abstrakt   PDF
Dariusz Ceglarek
 
Vol 45, No 1 (2018) PROCES BUDOWY SYSTEMU OCENY PRACOWNIKÓW W PORADNI NEUROLOGICZNEJ Abstrakt   PDF (English)
Łucja Waligóra
 
Vol 41, No 1 (2014) Proces planowania i podejmowania decyzji na przykładzie przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Marta Skarba
 
Vol 44, No 2 (2017) PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI W GOSPODARSTWIE DOMOWYM A DECYDOWANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE – PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE Abstrakt   PDF
Aleksandra Luterek
 
Vol 45, No 3 (2018) PROCES ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ Abstrakt   PDF
Szymon Cyfert, Paweł Chudziński, Sylwia Sobczak
 
Vol 42, No 4 (2015) Process management in public administration Abstrakt
Magdalena Joanna Raczyńska
 
Vol 42, No 4 (2015) PROCESS MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION Abstrakt   PDF (English)
Magdalena Raczyńska
 
Vol 42, No 2 (2015) PROCESY KONTROLI KIEROWNICZEJ W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Abstrakt   PDF
Szymon Cyfert, Alina Skorb-Gała
 
Vol 38 (2011) Produkty hybrydowe jako wyzwanie dla logistyki Abstrakt   PDF
Henryk Woźniak
 
Vol 39 (2012) Prognozowanie metodą wyrównywania falkowego Abstrakt   PDF
Joanna Bruzda
 
Vol 38 (2011) Promocja konsumencka w warunkach zakazu reklamy publicznej Abstrakt   PDF
Katarzyna Liczmańska
 
Vol 43, No 1 (2016) PROMOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY A KSZTAŁTOWANIE KULTURY BEZPIECZEŃSTWA Abstrakt   PDF
Joanna Sadłowska-Wrzesińska
 
Vol 43, No 1 (2016) PROPOZYCJA MODELU UZASADNIENIA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ PRAC NAUKOWYCH W DZIEDZINIE ZARZĄDZANIA Abstrakt
Fabian Siemiatowski
 
201 - 225 z 396 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Partnerzy platformy czasopism