Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 41, No 2 (2014) Przestrzenny model panelowy dla nakładów na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2009-2012 Abstrakt   PDF
Joanna Górna, Karolina Górna
 
Vol 43, No 3 (2016) Przewagi konkurencyjne małych i średnich przedsiębiorstw Abstrakt
Paweł Cegliński
 
Vol 43, No 3 (2016) PRZEWAGI KONKURENCYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Paweł Cegliński
 
Vol 41, No 1 (2014) Public Relations w budowaniu siły marki Abstrakt   PDF
Joanna Pomaskow
 
Vol 39 (2012) Rachunkowość jako źródło informacji o kosztach w procesie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Artur Jacek Kożuch, Monika Wakuła
 
Vol 43, No 2 (2016) Realizacja procesu zarządzania strategicznego w firmach rodzinnych Abstrakt
Mateusz Kamil Leśniewski
 
Vol 43, No 2 (2016) REALIZACJA PROCESU ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO W FIRMACH RODZINNYCH Abstrakt   PDF
Mateusz Leśniewski
 
Vol 42, No 4 (2015) REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACJI W OKRESIE 2011-2013 Abstrakt   PDF (English)
Wiesława Gierańczyk, Agata Sadoch
 
Vol 44, No 4 (2017) REKLAMA KOSMETYKÓW LUKSUSOWYCH: KRYTYCZNA ANALIZA MODELI REKLAMOWYCH Abstrakt   PDF
Anna Kozłowska
 
Vol 40 (2013) Relacje z klientami jako istotny element zarządzania MŚP w czasach dekoniunktury gospodarczej Abstrakt   PDF
Jacek Markiewicz
 
Vol 42, No 2 (2015) RESULTS OF THE COMPANY COMPETITIVENESS BAROMETER 2014 IN POLAND, SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC Abstrakt
Olaf Flak
 
Vol 46, No 1 (2019) RISK MANAGEMENT ON THE EXAMPLE OF RAILWAY INFRASTRUCTURE INVESTMENTS Abstrakt   PDF (English)
Tomasz Lewandrowski
 
Vol 44, No 4 (2017) RODZAJE I WYBRANE ASPEKTY AGRO RYZYKA Abstrakt   PDF (English)
Vladimir Yudin
 
Vol 45, No 3 (2018) ROLA I MIEJSCE WIELKIEJ BRYTANII WŚRÓD INNOWACYJNYCH GOSPODAREK ŚWIATA Abstrakt   PDF (English)
Marta Drabkowska-Skarba
 
Vol 40 (2013) Rola i znaczenie sektora MŚP w Finlandii Abstrakt   PDF
Agnieszka Chwiałkowska
 
Vol 45, No 2 (2018) ROLA I ZNACZENIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA MSP Abstrakt   PDF
Michał Jagielski
 
Vol 45, No 2 (2018) ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W PRZEZWYCIĘŻANIU RÓŻNIC KULTUROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH Abstrakt   PDF
Monika Katarzyna Guzek
 
Vol 43, No 2 (2016) Rola kierownika w zarządzaniu zespołem projektowym Abstrakt
Agnieszka Stolarska
 
Vol 43, No 2 (2016) ROLA KIEROWNIKA W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM PROJEKTOWYM Abstrakt   PDF
Agnieszka Stolarska
 
Vol 43, No 3 (2016) ROLA KLASTRÓW W PROCESIE INTERNACJONALZIACJI PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MSP Abstrakt   PDF (English)
Dominik Sadłakowski
 
Vol 43, No 2 (2016) Rola klientów w tworzeniu eko-innowacji: doświadczenia polskich firm Abstrakt
Magdalena Marczewska
 
Vol 43, No 2 (2016) ROLA KLIENTÓW W TWORZENIU EKO-INNOWACJI: DOŚWIADCZENIA POLSKICH FIRM Abstrakt   PDF
Magdalena Marczewska
 
Vol 44, No 2 (2017) ROLA NARZĘDZI IT W STRATEGII ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ WYŻSZĄ Abstrakt   PDF
Radosław Kuca
 
Vol 44, No 3 (2017) ROLA ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW W FUNKCJONOWANIE ORGANIZACJI Abstrakt   PDF
Pamela Zakobielska
 
Vol 42, No 2 (2015) ROZBIEŻNOŚCI PRAKTYKI I TEORII ZARZĄDZANIA Abstrakt   PDF
Eugeniusz Niedzielski
 
201 - 225 z 355 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >> 


Partnerzy platformy czasopism