Autor - szczegóły

Keil, Svetlana, Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania, Zakład Teorii i Metod Organizacji, Polska

  • Vol 45, No 4 (2018) - Artykuły
    SPECJALIZACJA I JEJ ZNACZENIE DLA INNOWACJI – PERSPEKTYWA HISTORYCZNA W ODNIESIENIU DO KONCEPCJI STRATEGII INTELIGENTNEJ SPECJALIZACJI
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism