Autor - szczegóły

Drabkowska-Skarba, Marta, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Polska

  • Vol 42, No 4 (2015) - Artykuły
    SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU CZY CELOWE DZIAŁANIA MARKETINGOWE? – ANALIZA PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA NEXT PLC
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism