Autor - szczegóły

Markiewicz, Jacek, Adres do korespondencji: ul. Kołobrzeska 6c/1, 78-400 Szczecinek, Polska

  • Vol 40 (2013) - Artykuły
    Relacje z klientami jako istotny element zarządzania MŚP w czasach dekoniunktury gospodarczej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism