Autor - szczegóły

Bubiak, Bogumiła, Polska

  • Vol 39 (2012) - Artykuły
    Społeczna odpowiedzialność biznesu w mikroprzedsiębiorstwach na przykładzie branży ośrodków szkolenia kierowców
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism