Autor - szczegóły

Burnicka, Agnieszka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, ul. Gagarina 13a, 87-100 Toruń, Polska

  • Vol 40 (2013) - Artykuły
    Zachowania nabywców wobec kompleksowych programów zdrowotnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
    Abstrakt  PDF


Partnerzy platformy czasopism