Autor - szczegóły

Sadoch, Agata, Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Polska

  • Vol 42, No 4 (2015) - Artykuły
    REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE AKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁOWYCH W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA FINANSOWYCH INSTRUMENTÓW PUBLICZNEGO WSPARCIA INNOWACJI W OKRESIE 2011-2013
    Abstrakt  PDF (English)


Partnerzy platformy czasopism