COMMITMENT AND EMPLOYEE LOYALTY

Daria Smarżewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2019.005

Abstrakt


Employee loyalty is a key value for the organization. Having loyal employees reduces turnover and improves the company's competitiveness. Employee commitment is one of the key elements of the concept of loyalty. Commitment and loyalty are concepts that occur together. An increase in commitment will stimulate an increase in loyalty and vice versa. The purpose of the publication is to determine the relationship between the concepts of employee commitment and loyalty. Literature studies are the research method used in this text.

Słowa kluczowe


employee loyalty; commitment; organization

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Amjad S. (2018), Emotional Organizational Commitment and Job Performance in Pakistan, “Market Forces” vol. XII, issue 1.

Borkowska S., (2014), Rola zaangażowania pracowników, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 2(97).

Iqbal A., Sajid M., Tufail R., Lodhi N., (2015), Employee loyalty and organizational commitment in Pakistan organizations, „Global Journal Of Human Resource Management”, vol. 1(3).

Konieczko A., (2012), Zmiany w organizacji a lojalność pracowników, „Edukacja Ekonomistów i menedżerów: problemy, innowacje i projekty”, nr 1 (23), 2012.

Kot-Radojewska M., Timenko I. V., (2018), Employee loyalty to the organization in the context of the form of employment, „Oeconomia Copernicana” 2018, vol. 9, Iussue 3.

Kupczyk T., Pietrakowski P., (2018), Czynniki zaangażowania pracowników jako determinanty zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, t.19, z. 10, cz. 3.

Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J., (2012), Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Difin, Warszawa.

Łochnicka, D. (2015). Zaangażowanie pracownicze jako determinanta rozwoju organizacji. Studia Prawno-Ekonomiczne, 94, 317-334.

Meyer J.P., (2016), Handbook of Employee Commitment, Elgar Publishing, Cheltenham, UK.

Moczydłowska, J.M. (2013), Zaangażowanie pracowników – aspekty psychologiczne i organizacyjne, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, no. 4(42).

Mydłowska B., (2019), Lojalność pracowników jako element podstawowy zasobu kształtującego przewagę konkuremcyjną organizacji, „Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ruzmoberk”, no. 2.

Powers E. L., (2000), Employee loyalty in the new millenium, „S.A.M. Advanced Management Journal”, vol. 65, issue 3.

Rajput S., Singhal M., Tiwari S., (2016), Job satisfaction and employee loyalty: a study of Academicans, “Asian Journal of Management Cases” no. 7(2).

Rosanas J. M., Velilla M., (2003), Loyalty and Trust as the Ethical Bases of Organizations, „Journal of Business ond Ethics”, vol. 44, issue 1.

Samul J., (2015), Menedżerska świadomość w zakresie tworzenia angażowania środowiska pracy, [w:] Kowalczewska A. (ed.), Wybrane zagadnienia miękkiego zarządzania organizacjami, EMENTON, Warszawa.

Smarżewska D., (2018), Uwarunkowania lojalności pracowników wobec organizacji – aspekty teoretyczne, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, vol.19 (8), issue 1.

Smarżewska D., (2018), Zarządzanie zaangażowaniem pracowników jako nowa koncepcja zarządzania, „Akademia Zarządzania” 2018, vol. 2, issue 4.

The 2019 Employee Engagement Report, TINYpulse online: https://www.tinypulse.com/hubfs/EE%20Report%202019.pdf [14.01.2020].

Turkyilmaz A., Akman G., Ozkan C., Patuszak Z., (2011), Empirical study of public sector employee loyalty and satisfaction, „Inustrial Management & Data Systems”, vol. 111, No. 5.

Urbancova H., Vonuckova L., (2018), Impact of Employee Development in Agricultural Companies on Commitment, Loalty and Performance, “Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Menedeliane Brunensis”, vol. 66, no. 3.

Wan Manzah O., Kamaruzaman J., Harniyati H., (2010), Employee motivation and its impast on employee loyalty, „World Applied Sciences Journal” 2010, vol. 8(7).

Wojtczuk-Turek A., (2010), Osobowościowe predyktory zaangażowania pracowników – analizy empiryczne, „Organizacja i Kierowanie”, no. 2.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism