POMIAR MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEDZĄ I INFORMACJĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Mariusz Lewandowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.049

Abstrakt


Media społecznościowe stanowią współcześnie jeden z najczęstszych i najchętniej wykorzystywanych kanałów komunikacji w przedsiębiorstwach – zarówno w komunikacji wewnętrznej, jak zewnętrznej, z obecnymi i potencjalnymi klientami oraz pozostałymi interesariuszami. By prowadzone działania przynosiły zamierzone na etapie projektowania strategii komunikacyjnej (lub marketingowej) efekty, niezbędne jest ciągłe ich monitorowanie i analizowanie pozyskanych w ten sposób danych. Tylko tak można podjąć decyzję o kontynuowaniu prowadzonej komunikacji lub skorygowaniu strategii (bądź wybranych narzędzi), jeśli nie realizuje ona założonych celów. Celem artykułu jest przegląd i analiza sposobów pomiaru skuteczności działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych.

Słowa kluczowe


media społecznościowe; social media; pomiar mediów społecznościowych; badania internetu; monitoring mediów społecznościowych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baird C. H., Parasnis G., (2011), From social media to social customer relationship management, Strategy & Leadership, Vol. 39, No 5, s. 30-37.

Bogan C. E., English M. J., (2006), Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, wyd. Helion, Gliwice.

Chwiałkowska A., (2013), Monitorowanie mediów społecznościowych jako kluczowy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa, Zarządzanie i Finanse 11.1, cz. 2.

Garapich A, (2016) Badania mediów internetowych, [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa.

Grębosz M., Siuda D., Szymański G., (2016), Social Media Marketing, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Grycu A., (2010), Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) jako narzędzie doskonalenia efektywności operacyjnej firm produkcyjnych zorientowanych na lean, „Przegląd organizacji” 2.

Kaznowski D., (2016), Social media – społeczny wymiar Internetu [w:] J. Królewski, P. Sala (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, PWN, Warszawa.

Kaplan A.M., Haenlein M., (2010), Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 53, s. 59-68.

Kępiński Ł., Kordowski M., Sałkowski D., Sztubecki K., (2015), Marketing internetowy. Nowe możliwości, nowi klienci, nowe rynki, wyd. Poltex, Warszawa.

Krok E., (2011), Media społecznościowe elementem zarządzania wiedzą w firmie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Studia Informatica, nr 28, Szczecin.

Lemanowicz M., Gańko M., (2016), Wybrane metody efektywności działań marketingowych prowadzonych w social media, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVIII, zeszyt 6.

Liczmańska-Kopcewicz K., (2017), Uczestnictwo konsumentów w tworzeniu innowacji poprzez media społecznościowe, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XVIII, z. 4, 2017, s. 313-326.

Treadway C., Smith M., (2011), Godzina dziennie z Facebook marketingiem, wyd. Helion, Gliwice.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism