OSOBOWOŚCIOWE UWARUNKOWANIA NOWOCZESNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH

Maja Zagórna-Goplańska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.045

Abstrakt


Artykuł podejmuje próbę rekonstrukcji teorii osobowości społecznej i jej roli w procesie tworzenia nowej cywilizacji ludzkości, w oparciu o teorię F. Znanieckiego, J. Kozieleckiego oraz kilku innych znaczących reprezentantów nauk społecznych. Budowanie nowoczesnej organizacji ściśle związane jest z kreowaniem nowoczesnej osobowości, a więc takiej, która jest w stanie nie tylko dostosować się  do zmieniającej się rzeczywistości, ale przede wszystkim potrafi tą rzeczywistość tworzyć. Przedstawione przez socjologów i psychologów wizje nowoczesnych rozwiązań nic nie tracą na swojej aktualności, a wprost przeciwnie, w miarę upływu lat i zdobywania nowych doświadczeń społecznych, nabierają nowego znaczenia. Tak jest np. w przypadku roli mikrostruktur w kształtowaniu nowoczesnej osobowości, postaw i zachowań, czy też odrzucenia przesadnej wiary w postęp technologiczny oraz automatyczny i decydujący wpływ wielkich zmian systemowych i strukturalnych na funkcjonowanie życia społecznego, a w tym i jego immanentnej części - organizacji społecznych.


Słowa kluczowe


organizacja; uwarunkowania osobowościowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck U., (2002), Społeczeństwo ryzyka . W drodze do innej nowoczesności, wyd. Scholar, Warszawa.

Coleman J., (1988), Social Capital In the Creation of Human Capital, American Journal of Sociology, Suplement 94.

Fukuyama F., (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław

Giddens A., (1990), The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press.

Glabiszewski W., Liczmańska-Kopcewicz K., Zastempowski M. (2018), Znaczenie zdolności asymilacyjnych w budowaniu innowacyjności technologicznej przedsiębiorstw finansowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 19(3), s. 169-181.

Król H., Ludwiczyński A., (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi – tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, wyd. PWN,

Warszawa

Kumar K., (1978) Prophecy and Progress: The Sociology of Industrial and Post-Industrial Society,Harmondsworth, Penguin.

KozieleckiJ., (1998), Człowiek wielowymiarowy,wyd. Żak,Warszawa

Kozielecki J., (1987), Koncepcja transgresyjna człowieka,wyd. PWN,Warszawa.

Linton R., (1975), Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa

Oleksiuk A., (2009), Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, wyd.Economicus, Szczecin

Putnam R., (2009), Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2009, Warszawa

Riesman D., (1971), Samotny tłum, wyd. PWN, Warszawa

Szczepański M.S.,Śliz A., (2011), Innowacyjny świat- innowacyjna gospodarka, [w:] Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, r. LXIII-z.2,UAM,Poznań.

Sztompka P., (2002), Socjologia, wyd. Znak, Kraków

Sztompka P., (2007), Zaufanie, wyd. Żak, Kraków

Zastempowski M., Glabiszewski W., Liczmańska-Kopcewicz K. (2018), Makrootoczenie polskich MŚP w kontekście ich innowacyjności, Organizacja i Kierowanie, 2(181), s. 119-134.

Znaniecki F., (1974), Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, wyd. PWN, Warszawa

Znaniecki F., (1971), Nauki o kulturze, wyd. PWN, Warszawa

Znaniecki F., (1973), Socjologia wychowania, tom II,, wyd. PWN, Warszawa

Putnam R., (1995), Demokracja w działaniu, wyd. Znak Kraków i Fundacja S. Batorego Warszawa


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism