INTERAKTYWNE CENTRA NAUKI JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGU MIEJSC NA PRZYKŁADZIE CENTRUM NAUKI KOPERNIK

Aleksandra Ścibich-Kopiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.040

Abstrakt


Centra nauki to miejsca, gdzie poprzez zastosowanie interaktywnej formy przekazu, ekspozycje oddziałują na różne zmysły człowieka. W Polsce funkcjonuje obecnie kilkanaście interaktywnych centrów nauki. Są to miejsca chętnie odwiedzane zarówno przez mieszkańców miast, w których się znajdują, jak i przez turystów. Celem artykułu jest omówienie specyfiki i dokonanie analizy funkcjonowania interaktywnych centrów nauki jako elementu strategii marketingu polskich miast, które wpisują się w skuteczny marketing miejsc. W pracy skoncentrowano się na analizie przykładu pierwszej w Polsce tego typu instytucji –  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Słowa kluczowe


centrum nauki; atrakcja turystyczna; ekspozycja interaktywna; Centrum Nauki Kopernik; marketing miejsc

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cape Town Declaration, (2011), 6th Science Centre World Congress http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/aktualnosci/2011/09/deklaracja.pdf, [16.09.2018].

Centrum Nauki Kopernik, (2015), Aneks do umowy z dnia 1 czerwca 2015 r. o utworzeniu wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Centrum Nauki Kopernik” zawarty w Warszawie w dniu 3 listopada 2015 r.

Centrum Nauki Kopernik, (2017), Raport Roczny http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/Dokumenty/RAPORT_ROCZNY_CNK_2017_prev.pdf, [16.10.2018].

Centrum Nauki Kopernik, (2018), http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/historia/os-czasu/, [18.09.2018].

Centrum Nauki Kopernik, Raporty Roczne za lata 2012-2017.

Chrzan E., (2015), Marketing terytorialny w kontekście rozwoju zrównoważonego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie” nr 20.

Cole K. C., (2009), Something Incredibly Wonderful Happens - Frank Oppenheimer and the World He Made Up. Houghton Mifflin Harcourt.

Deklaracja z Mechelen, (2014), http://www.kopernik.org.pl/o-centrum/centrum-nauki-kopernik-w-polsce-i-na-swiecie/deklaracja-z-mechelen/, [16.09.2018].

Giuliano P., (2013), Museum [w:] Heilbron, J. L., Oxford Companion to the History of Modern Science, Oxford University Press.

ISCSMD, (2016), International Science Center & Science Museum Day, http://www.iscsmd.org/about/, [17.09.2018].

Kluza M., (2014), Naukowe wystawy interaktywne w Polsce, „Opuscula Musealia”, nr 22.

Pater R., (2016), Edukacja estetyczna w permanentnym rozwoju osobowości. Działania edukacyjne muzeów i centrów nauki, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, nr 1.

Protokół z Tokio, (2017), w sprawie roli centrów i muzeów nauki na świecie we wspieraniu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, http://www.kopernik.org.pl/fileadmin/user_upload/O_CENTRUM/Protokol_z_Tokio.pdf [14.09.2018].

Stefanik M., Kamel M., (2013), Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna, „Turystyka Kulturowa”, nr 8.

Szromnik A., (2007), Miasto i region na rynku, Wydawnictwo Wolters Kluwers, Kraków.

Szromnik A., (2011), Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa.

Toronto Declaration, (2008), Science Centres’ Goals and Future Role as ‘Agents of Change’ https://www.ecsite.eu/sites/default/files/toronto_declaration.pdf, [16.09.2018].

Uchwała nr 928/10 Rady Miasta Torunia z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia instytucji kultury pod nazwą Centrum Nowoczesności i nadania jej statutu.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism