OBSZARY WYKORZYSTANIA WALUT WIRTUALNYCH W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Anna Wiśniewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.028

Abstrakt


Dynamiczny rozwój rynku walut wirtualnych stawia przed przedsiębiorcami wiele wyzwań, ale również i możliwości. Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentowanie wybranych obszarów wykorzystania walut wirtualnych przez przedsiębiorstwa wraz ze wskazaniem potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z kryptowalutami. W pracy wykorzystano analizę literatury, a także dostępnych źródeł internetowych. Po krótkiej charakterystyce walut wirtualnych, przedstawiono możliwości ich wykorzystania w promocji przedsiębiorstw, w pozyskiwaniu kapitału oraz jako sposobu płatności.


Słowa kluczowe


kryptowaluty; waluty wirtualne; promocja przedsiębiorstw; finansowanie przedsiębiorstw

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Afilipoaie A., Shortis P., (2015), The Growing Industry of Darknet Marketing, https://www.swansea.ac.uk/media/GDPO%20SA%20Marketing.pdf [25.02.2018].

Ali R., Barrdear J., Clews R., Southgate J., (2014), The economics of digital currencies, „Bank of England Quarterly Bulletin”, Q3.

Bala S., Kopyściański T., Srokosz W., (2016), Kryptowaluty jako elektroniczne instrumenty płatnicze bez emitenta. Aspekty informatyczne, ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Bazan W., (2018), Kryptowaluty - nowa możliwość zdobycia kapitału, http://www.rp.pl/Firma/ 301269991-Kryptowaluty---nowa-mozliwosc-zdobycia-kapitalu.html [15.02.2018].

BitBay Pay, (2018),. https://bitbaypay.com/#bitbay-pay-features [25.02.2018].

Bitcoin.pl, (b.d.), Akceptuj bitcoiny z operatorem płatności BitBayPay.com, http://bitcoin.pl/ poradniki/ecommerce/1416-akceptuj-bitcoiny-z-operatorem-platnosci-bitbaypay-com [25.02.2018].

BitShares, (b.d.), https://bitshares.org/ [25.02.2018].

Chrabonszczewska E., (2014), Bitcoin - Nowa Wirtualna Globalna Waluta?, „International Journal of Management and Economics”, 40(1), https://doi.org/10.2478/ijme-2014-0028.

Coinmap.org, (2018), https://coinmap.org/ [25.02.2018].

CoinMarketCap.com, (2018), Cryptocurrency Market Capitalizations, https://coinmarketcap.com/ [25.02.2018].

Comparic.pl, (2018), Klub piłkarski Arsenal FC wchodzi w rynek kryptowalut, https://comparic.pl/ klub-pilkarski-arsenal-fc-wchodzi-rynek-kryptowalut/ [15.02.2018].

CryptoNews.pl, (2017), Coraz więcej gigantów akceptuje Bitcoin. Czy Alibaba będzie następny?, https://cryptonews.pl/alibaba/ [15.02.2018].

Davidson L., Block W. E., (2015), Bitcoin, the Regression Theorem, and the Emergence of a New Medium of Exchange, „Quarterly Journal of Austrian Economics”, 18(3).

Durden T., (2013), The Demographics Of Bitcoin, https://www.zerohedge.com/news/2013-03-10/ demographics-bitcoin [27.02.2018].

European Central Bank, (2012), Virtual currency schemes, European Central Bank, Frankfurt-on- Main.

FATF, (2014), Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks, http://www. fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf [27.02.2018].

Franco P., (2015), Understanding bitcoin: cryptography, engineering and economics, Wiley, Chichester.

Lee D. (red.), (2015), Handbook of digital currency: bitcoin, innovation, financial instruments, and big data, Elsevier/AP, Amsterdam.

Nakamoto S., (2008), Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System, https://bitcoin.org/bitcoin. pdf [27.02.2018]

NBP, (2017), Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2016 r., NBP, Warszawa.

Nowak P., (2016), Odpowiedź na interpelację nr 6655 złożoną przez Pana Posła Mirosława Suchonia w sprawie Bitcoin, http://orka2.sejm.gov.pl/INT8.nsf/klucz/658C47ED/%24FILE/ i06655-o1.pdf [27.02.2018].

Pacy E. P., (2014), Tales from the Cryptocurrency: On Bitcoin, Square Pegs, and Round Holes, „New England Law Review”, 49(1).

Piech K. (red.), (2017), Podstawy korzystania z walut cyfrowych, Instytut Wiedzy i Innowacji.https:// www.gov.pl/documents/31305/436699/Podstawy+walut+cyfrowych.pdf [27.02.2018].

Ryfa J., (2014), Waluty wirtualne – problem zdefiniowania i klasyfikacji nowego środka płatniczego, „Nauki o Finansach”, 2 (19).

Sauer B., (2016), Virtual Currencies, the Money Market, and Monetary Policy, „International Advances in Economic Research”, 22(2), https://doi.org/10.1007/s11294-016-9576-x.

Siekierska M., (2017), 5 powodów, dla których warto korzystać z bitcoina, https://www.payu.pl/ blog/5-powodow-dla-ktorych-warto-korzystac-z-bitcoina [15.02.2018].

Tomaszewski R., (2017), Na Pyszne.pl można już płacić bitcoinami, https://fintek.pl/pyszne-pl-mozna-juz-placic-bitcoinami/ [27.02.2018].

White L. H., (2015), The market for cryptocurrencies, „Cato Journal”, 35.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism