INTELIGENCJA EMOCJONALNA I JEJ ROLA W ŻYCIU ZAWODOWYM SPRZEDAWCY

Olga Khomin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.025

Abstrakt


Celem pracy jest analiza modeli i narzędzi pomiaru inteligencji emocjonalnej (IE) oraz próba określenia roli IE w życiu zawodowym sprzedawcy. Stres, wypalenie zawodowe, różne problemy w pracy wpływają na zaburzenia emocjonalne pracownika, co może negatywnie oddziaływać na rozwój i pozycję firmy na rynku. Koncepcja inteligencji emocjonalnej pokazuje nowe aspekty zarządzania życiem zawodowym pracownika. Rola inteligencji emocjonalnej nadal jednak pozostaje niezdefiniowana, zarówno wśród badaczy jak i praktyków. W niniejszym artykule przedstawiono dotychczasowe wyniki badań, pokazujące wpływ inteligencji emocjonalnej na zachowania organizacyjne, rotacje pracowników, efektywność pracy i inne aspekty życia zawodowego i społecznego.

Słowa kluczowe


Inteligencja emocjonalna, sprzedaż

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anbarasan V., Nikhil K. (2010), Importance of Emotional Intelligence for Enhancing Employee’s Perception on Quality of Working Life, “Synergy”, 8(2): 24-42.

Bande B., Fernandez-Ferrin P., Varela J., Jaramilo F. (2015), Emotions and salesperson propensity to leave: The effects of emotional intelligence and resilience, “Industrial Marketing Management”, 44: 142-153.

Bardzil F., Slaski M. (2003), Emotional intelligence: fundamental competencies for enhanced service provision, “Managing Service Quality: An International Journal”, 13(2): 97-104.

Bernet M. (1996), Emotional Intelligence: Components and Correlates, 104th Annual Convention of the American Psychological Association, Toronto, Canada, str. 9-13.

Brackett M., Mayer J. (2003), Convergent, Discriminant, and Incremental Validity of Competing Measures of Emotional Intelligence, “Personality and Social Bulletin”, 29:1147-1158.

Brown C. (2014), The Effects of Emotional Intelligence (EI) and Leadership Style on Sales Performance, “Economic Insights – Trends and Challenges”, 3:1-14.

Deeter-Schmelz D., Sojka J. (2003), Developing effective salespeople: exploring the link between emotional intelligence and sales performance, “The International Journal of Organizational Analysis”, 11(3): 211-220.

Fabio A., Saklofske D. (2014), Comparing ability and self-report trait emotional intelligence, and personality traits in career decision. “Personality and Individual Differences”, 64: 174-178.

Goleman D. (1997), Inteligencja emocjonalna, Poznań: Media Rodzina

Huggins K., White D., Stahl J. (2016), Antecedents to sales force job motivation and performance: the critical role of emotional intelligence and affect-based trust in retailing managers,” International Journal of Sales, Retailing and Marketing”, 5(1): 27-38.

Jordan P., Ashkanasy N., Hartel C., Hooper G. (2002), Workgroup emotional intelligence Scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus, “Human Resource Management Review”, 12(2): 195-214.

Joseph D., Newman D. (2010), Emotional Intelligence: An Integrative Meta-Analysis and Cascading Model, “Journal of Applied Psychology”, 95(1): 54-78.

Joseph D., Jin J., Newman D., O’Boyle E. (2015), Why Does Self-Reported Emotional Intelligence Predict Job Performance? A Meta-Analytic Investigation of Mixed EI. “Journal of Applied Psychology”, 100(2): 298-342.

Jung H.S., Yoon H.H. (2012), The effects of emotional intelligence on counterproductive work behaviors and organizational citizen behaviors among food and beverage employees in a deluxe hotel, “International Journal of Hospitality Management”, 31: 369-378.

Kaufmann L., Wagner C. (2017), Affective diversity and emotional intelligence in cross-functional sourcing teams, “Journal of Purchasing&Supply Management”, 23(1):5-16.

Kidwell B., Hardesty D., Murtha B., Sheng S. (2011), Emotional intelligence in Marketing Exchanges, “Journal of Marketing”, 75: 78-95.

Kim S.H. (2010), The effect of emotional intelligence on salesperson’s behavior and customers’ perceived service quality, “African Journal of Business Management”, 4(11): 2343-2353.

Matczak A., Knopp K. (2013), Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Liberi Libri. Warszawa.

Mayer J., Caruso D., Salovey P. (1999), Emotional Intelligence Meets Traditional Standards for an Intelligence, “Intelligence”, 27(4): 267-298.

Mayer J., Salovey P., Caruso D., Sitarenios G. (2003), Measuring Emotional Intelligence with the MSCEIT V2.0., “Emotion”, 3(1): 97-105.

O’Boyle E., Humphrey R., Pollack J., Hawver T., Story P. (2011), The relations between emotional intelligence and job performance: A meta-analysis, “Journal of Organizational Behavior”, 32:788-818.

Peterson, C., Seligman, M.E. (2004), Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification, Oxford University Press, New York.

Petrides K.V. (2010), Trait Emotional Intelligence Theory, “Industrial and Organizational Psychology”, 3:136-139.

Salovey P., Mayer J. (1990), Emotional Intelligence, “Imagination, Cognition and Personality”, 9(3): 185-211.

Salovey P., Wollery A., Mayer J. (2001), Handbook of Social Psychology: Interpersonal Processes, Chapter: Emotional Intelligence: Conceptualization and Measurement, Blackwell Publishing company, Malden, USA.

Serrat O. (2009), Understanding and Developing Emotional Intelligence, “Knowledge Solutions”, 49: 1-9.

Shutte N., Malouff M., Hall L., Haggerty D., Cooper J., Golden C., Dornheim L. (1998). Development and validation of a measure of emotional intelligence, “Personality and Individual Differences”, 25:167-177.

Wheeler R. (2016), Soft Skills – The Importance of Cultivating Emotional Intelligence. AALL Spectrum, Boston Univ. School of Law, Public Law Research Paper No 16-06.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism