ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W PRZEZWYCIĘŻANIU RÓŻNIC KULTUROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH

Monika Katarzyna Guzek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.016

Abstrakt


The article discusses the issue of the relationship between the role of managers and overcoming cultural differences in international enterprises. The study is of a theoretical and empirical nature. It includes a review of the literature and presents the results of the qualitative research, such as in-depth individual interviews with managers of selected international companies located in Poland, Germany, China and Indonesia. The research results show that the managerial staff plays an important role in bridging cultural differences in international enterprises by skillfully developing intercultural competences. A modern manager should have not only developed intercultural competences, but also motivate others to communicate with representatives of different cultural backgrounds.

Słowa kluczowe


różnice kulturowe; zarządzanie międzykulturowe; kompetencje międzykulturowe; kompetencje managerskie; przedsiębiorstwa międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Banach B., (2001), Interkulturowa tendencja we współczesnej glottodydaktyce, [w]: Habrajska G. (red.), Język w komunikacji, t. 3, Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.

Białek K., Kawalska A., Kownacka E., Piegat-Kaczmarczyk M. (2008), Warsztaty kompetencji międzykulturowych – podręcznik dla trenerów.: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

Flaszewska S., Zakrzewska – Bielawska A., (2013), Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym [w:] A. Adamik (red.), Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.

Hofstede G., 2000, Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

House R.J., Hanges, P.J., Javidan, M., Dorfman, P.W. i V. Gupta (red.), 2004, Culture Leadership, and Organizations, The GLOBE Study of 62 Societies, Thousand Oaks: Sage.

Kostera M., Śliwa M., (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Margala S. (2011), Kompetencje międzykulturowe, Wolters Kluwer Polsk, Warszawa.

Noga A., (2009), Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Pocztowski A.(red.), (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków.

Przytuła S., 2007, Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.

Rozkwitalska, M., 2011, Bariery w zarządzaniu międzykulturowym. Perspektywa filii zagranicznych korporacji transnarodowych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.

Scullion H., 2001, International Human Recource Management, w: Human Resource Management. A Critical Text, red. J.Storey, wyd. II, Thomson Learning, London.

Steers R.M., Sanchez-Runde C.J., i L. Nardon, 2011, Management across cultures. Challenges and strategies, Cambridge University Press, New York.

Torenc M., 2007, Nauczanie międzykulturowe – implikacje glottodydaktyczne, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław.

Trompenaars F., Hampden-Turner Ch., 2002, Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Zakrzewska – Bielawska A., (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, [w:] R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, t. 27, Wałbrzych.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism