WYKORZYSTANIE PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

Roma Sośnicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.014

Abstrakt


W artykule zaprezentowano istotę planowania personelu, wskazano rodzaje oraz tradycyjne źródła rekrutacji. W opracowaniu przedstawiono także najpopularniejsze portale społecznościowe wykorzystywane w procesach rekrutacyjnych oraz zdefiniowano funkcje jakie pełnią. Wykazano różnice występujące między rekrutacją tradycyjną, a rekrutacją w mediach społecznościowych. Przedstawiono także korzyści wynikające z przeprowadzania rekrutacji na portalach społecznościowych. Celem artykułu jest przybliżenie roli jaką pełnią portale społecznościowe w procesie rekrutacji pracowników organizacji usługowej. Pytanie jakie stawia Autorka brzmi: jakie media społecznościowe, oraz w jaki sposób, wykorzystywane są w procesie rekrutacji? Do realizacji celu posłużyła analiza literatury.


Słowa kluczowe


media społecznościowe; rekrutacja; social media; social recruiting; zarządzanie zasobami ludzkimi.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Armstrong M., (2007), Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.

Armstrong M., (2010), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.

Bodys M., (2015), Wykorzystanie mediów społecznościowych przez polskie parlamentarne partie polityczne poza okresem kampanii wyborczych [w:] Wrocławskie Studia Politologiczne nr 18/2015, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

Filipowicz G., (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Grębosz M., Siuda D., Szymański G., (2016), Social Media Marketing. Monografie Politechniki Łódzkiej, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.

Grębosz-Krawczyk M., Siuda D., (2017), Typy uczestników wirtualnych społeczności marek [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 328, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

https://businessinsider.com.pl/media/internet/najpopularniejsze-serwisy-spolecznosciowe-w-polsce-i-na-swiecie/m9gksls [16.02.2018]

Janowska Z., (2010), Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Kampioni-Zawadka M., (2014), Wykorzystanie mediów społecznościowych w rekrutacji pracowników i ich wpływ na budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy [w:] Studia Oeconomica Posnaniensia, Nr 9 (270), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Kazanowski D., (2016), Social media – społeczny wymiar Internetu [w:] Królewski J., Sala P. (red.), E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kostera M., (2006), Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Koźmiński A., Piotrowski W. (red.), (2004), Zarządzanie. Teoria i praktyka, wyd. V zmienione, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Król H., Ludwiczyński A. (red.), (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Lewicka D., (2010), Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Michalski E., (2013), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mierzejewska K., (2017), Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi [w:] AUNC - Zarządzanie XLIV-NR 1(2017), Toruń.

Palonka J., Porębska-Miąc T., (2014), Rekrutacja w mediach społecznościowych (Social Recruiting) [w:] Knosala R. (red.), Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Oficyna Wydawnicza PTZP, Opole.

Pocztowski A. (red.), (2002), Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Rogoziński K., (2000), Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.JR., (2001), Kierowanie, wyd. II zmienione, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Stopczyńska K., (2015), Wykorzystanie social media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 875. Problemy zarządzania, finansów i marketingu nr 41, t.1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Szwajca D., (2017), Media społecznościowe jako źródło ryzyka reputacyjnego przedsiębiorstwa [w:] Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 322, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.

Wrzesiński A., (2016), Innowacje w rekrutacji [w:] AUNC - Zarządzanie XLIII-NR 3(2016), Toruń.

Zieleniewski J., (1976), Organizacja i zarządzanie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism