PODOBNE CZY RÓŻNORODNE? WPŁYW LOKALIZACJI NA MODELE BIZNESU PRZEDSIĘBIORSTW UZDROWISKOWYCH

Alina Kozarkiewicz, Agnieszka Kabalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.010

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza zróżnicowania modeli biznesu przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce. Kluczowym problemem jest analiza wpływu położenia geograficznego na
modele biznesu tych przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu zaprezentowano różne metody badawcze, stosowane w tworzeniu klasyfikacji modeli biznesu. W części drugiej, zaprezentowano wyniki badań ankietowych, skierowanych do przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce. W tej części
artykułu omówiono również zróżnicowaną konfigurację komponentów modeli biznesu.


Słowa kluczowe


model biznesu; przedsiębiorstwa uzdrowiskowe; klasyfikacja modeli biznesu

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bigliardi, B., Nosella, A., Verbano, C., (2005), Business models in Italian biotechnology industry: A quantitative analysis, “Technovation”, no.25.

Burger, S., Luke, M., (2016), Business Models for Distributed Energy Resources, MIT Energy Initiative Working Paper.

Camisón, C., Villar-López, A., (2010), Business Models in Spanish Industry: a Taxonomy-based Efficacy Analysis, “M@n@gement”, no, 13(4).

Chang, V., Bacigalupo, D., Wills, G., De Roure, D.; (2010), A Categorisation of Cloud Computing Business Models, “Proceedings of the 2010 10th ieee/acm international conference on cluster, cloud and grid computing”.

Farnè, M., Vouldis, A., (2017), Businessmodels of the banks in the euro area, “Working Paper Series 2070’’, European Central Bank.

Ferstl, R., Seres, D., (2012), Clustering Austrian Banks’ Business Models and Peer Groups in the European Banking Sector, “Financial Stability Report”, no.24.

Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M., (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Szkoła Główna Handlowa-Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Hołodnik, D., (2017), Modele biznesu gospodarstw agrowinnych, CeDeWu, Warszawa.

Kozarkiewicz, A., Kabalska, A., (2015), Zasoby w modelach biznesowych producentów butelkowanych wód mineralnych, ,”Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach’’, no.244.

Kramarz, M., (2016), Modele biznesu przedsiębiorstw flagowych sieci dystrybucji wyrobów hutniczych, ”Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach’’, no.306.

Lambert, S., (2015), The importance of Classification to Business Model Research, ,”Journal of Business Models’’, no.3(1).

Matusiak, B., (2013), Modele biznesowe na nowym, zintegrowanym rynku energii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Osterwalder, A., Pigneur, Y., (2010), Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers, Wiley, Hoboken.

Rand, W., (1971), Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods, “,Journal of the American Statistical Association’’, vol. 66, no. 336.

Ranerup, A., Henriksen, H., Hedman, J. Hedman, J., (2016), An Analysis of Business Models in Public Service Platforms, “Government Information Quarterly”, no.33(1).

Rogoda, B., (2011), Modele biznesu małych i średnich przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie’’, no. 866.

Wartini-Twardowska, J., (2014), Konsolidacja w grupach kapitałowych z perspektywy modelu biznesu na przykładzie sektora producentów systemów informatycznych zarządzania, C.H.Beck, Warszawa.

Yin R., (2009), Case study research: design and methods, Sage, Thousand Oaks.

Zysińska, M., (2013), Koncepcja modeli biznesowych w branży TSL i ich klasyfikacja,,” Autobusy.

Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe’’, no.3.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism