WSPÓŁPRACA W ZESPOŁACH WIELOKULTUROWYCH DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z PROJEKTEM MIĘDZYNARODOWYM ECMT +

Zuzanna Dziamska, Joanna Grzegorczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.008

Abstrakt


Nieodłączną cechą dzisiejszych przedsiębiorstw jest wszechobecna różnorodność kulturowa, a umiejętność pracy między przedstawicielami różnych kultur jest niezwykle ceniona na rynku pracy. Celem artykułu jest zapoznanie się z refleksjami studentów na temat współpracy międzykulturowej.
Ich analizę przeprowadzono za pomocą jakościowej metody badawczej. Aby lepiej zrozumieć podstawy teoretyczne, autorzy dokonali przeglądu literatury. W końcowej części artykułu podkreślono znaczący wpływ interakcji międzykulturowych, jej pozytywne efekty oraz specyfikę
i zasady pracy w zespole wielokulturowym.


Słowa kluczowe


kultura; wielokulturowość; zarządzanie pmiędzynarodowe; zespoły wielokulturowe; wielonarodowe korporacje; zarządzanie kapitałem ludzkim

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Badzińska E., (2017), Evaluation of a Multicultural Approach to Teaching Entrepreneurship: Selected Research Results within the Framework of the ECMT+ International Project, Journal of Social Sciences Education and Research, 2017, Vol. 11 Nr. 2.

Bielański S., Biernat T., (1999), Wokół problematyki integracji europejskiej, Adam Marszałek, Toruń.

Cox T. H., (1993), Cultural Diversity in Organizations: Theory, Research & Practice, Berrett-Koehler, San Francisco.

Edewor A., Aluko Y., (2007), Diversity Management, Challenges and Opportunities in Multicultural Organizations, “International Journal of Diversity in Organisations”, 2007, no. 6.

Franz T. M., (2012), Group Dynamics and Team Interventions: Understanding and Improving Team Performance, Wiley-Blackwell, Hoboken.

Goffee R., Jones G., (1996), What Holds the Modern Company Together? “Harvard Business Review”, no. November-December 1996.

Griffin R.W., (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Jackson B. W., Holvino E., (1988), Multicultural Organization Development, “Journal of Religion and The Applied Behavioral Sciences”, no. fall.

Jackson B. W., (2006), Theory and Practice of Multicultural Organization Development [in:] Jones B. B., Brazzel M. (ed.), The NTL Handbook of Organization Development and Change, John Wiley & Sons, San Francisco.

Jackson B. W., (2014), Theory and Practice of Multicultural Organization Development [in:] Jones B. B., Brazzel M. (ed.), The NTL Handbook of Organization Development and Change, John Wiley & Sons, San Francisco.

Jacob N., (2003), Intercultural Management, Kogan Page, London.

Kaczmarek B., (2016), Zarządzanie międzykulturowe – wybrane aspekty [in:] Glinkowska B. (ed.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Komives S. R., Woodard D. B., Jr., (2003), Student Services: A Handbook for the Profession, 4th Edition, Jossey-Bass, San Francisco.

Maśloch P., (2005), Globalizacja i jej wpływ na rozwój współczesnej cywilizacji, “Przedsiębiorczość - Edukacja”, no. 1.

Mazur B., (2010), Cultural Diversity in Organisational Theory and Practice, “Journal of Intercultural Management”, no. 2.

Rijamampinina R., Carmichael T., (2005), A Pragmatic and Holistic Approach to Managing Diversity, “Problems and Perspectives in Management”, no. 1/2005.

Rozkwitalska M. (2012), Interakcje międzykulturowe w ujęciu Pozytywnego Potencjału Organizacji, “Organizacja i Kierowanie”, no. 4.

Schein E. H., (2004), Organizational culture and leadership, John Wiley & Sons, San Francisco.

Sparrow P., Brewster C., Harris H., (2004), Globalizing Human Resource Management, Routledge, London.

Stor M., (2010), Międzynarodowe zarządzanie kadrami [in:] Listwan T. (ed.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism