ZASTOSOWANIE MODELU AIDA W OCENIE SKUTECZNOŚCI REKLAMY INTERNETOWEJ

Anna Kozłowska, Andrzej Pańkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2018.005

Abstrakt


Rozwój formatów reklamy internetowej powiązany jest z poszerzaniem się możliwości badania skuteczności ich oddziaływania na konsumenta. Punktem wyjścia jest w tym wypadku możliwość określenia efektów reklamowych – tego, co możemy osiągnąć poprzez komunikację internetową. Okazuje się, że kluczem do zrozumienia oddziaływania
reklamy w internecie staje się nieco zapomniany przez specjalistów model AIDA. Poprzez rozważania teoretyczne, w odniesieniu do przykładów z praktyki gospodarczej, autorzy wskazują na współczesne zastosowanie modelu AIDA w reklamie internetowej.


Słowa kluczowe


reklama; model reklamowy; AIDA; internet; skuteczność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barry T.E., Howard D.J., (1990), A review and critique of the hierarchy of effects in advertising, „International Journal of Advertising”, no. 9.

Benedikt A., (2002), Reklama jako proces komunikacji, Wrocław: Astrum.

Böhner G., Wänke M., (2004), Postawy i zmiana postaw, GWP, Gdańsk.

Ciemniewska J., (2016), Wyzwania związane z pomiarem widowni internetowej, w: Raport 2016/2017 Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa, https://www.iab.org.pl/wp-content/uploads/2016/11/Raport-IAB_20162017_Perspektywy-rozwojowe-reklamy-online-w-Polsce.pdf [5.11.2017].

Colley R.H., (1961), Defining advertising goals: For measured advertising results, New York: Association of National Advertisers.

Egan Cf. J., (2015), Marketing Communications, London: Sage Publications Ltd.

Kall J., (1994), Reklama, PWE, Warszawa.

Kingsnorth S., (2016), Digital Marketing Strategy, Kogan Page Ltd., London.

Kowalczyk D., (2014), Czy model AIDA można zastosować w e-marketingu?, http://www.damiankowalczyk.pl/2014/12/model-aida-e-marketing.html#.WoC9qXwiHIU [11.02.2018].

Kowalewski R., (2012), Long Tail vs Short Tail – sprawdź, które słowa lepiej konwertują, https://sprawnymarketing.pl/long-tail-vs-short-tail-sprawdz-ktore-slowa-lepiej-konwertuja/[14.02.2018].

Kozłowska A., (2016), Cele reklamowe. Weryfikacja założeń, „Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie”, nr 43(2).

Kozłowska A., (2013), FCB: weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego, „Marketing i Rynek”, nr 20(4).

Kozłowska A., (2014a),. Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń w: Marketing Przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Zachowania konsumentów i komunikacja marketingowa w zmieniającym się otoczeniu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 36.

Kozłowska A., (2014b), Reklama w procesie budowania lojalności konsumenta: ujęcie modelowe, „Ekonomia XXI wieku”, nr 1(1).

Ronnestam J. (2017), AIDA Transformed By Digital Media. What Does It Mean To Your Brand Communication?, http://www.ronnestam.com/aida-transformed-by-digital-media-whatdoes-it-mean-to-your-brand-communication/ [14.02.2018].

Rossiter J.R., Percy L., (1992), A Model of Brand Awareness and Brand Attitude Advertising Strategies, “Psychology & Marketing”, no. 9(4).

Strong E.K., (1925), The psychology of selling and advertising, McGraw-Hill Book Company Inc., New York.

Sułkiewicz M., (2017), Jakość, dane i emocje, w: Raport: Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce 2017, Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, Warszawa 2017. https://iab.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/Raport-Perspektywy-Rozwojowe-Reklamy-Online-2017-2018.pdf [19.02.2018].

Vaughn R., (1980), How Advertising Works: A Planning Model, “Journal of Advertising Research”, no. 20(5).

Woźniczka J., (2009), Efekty reklamy w systemie komunikacji marketingowej, Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny.

Wójcik J. (2018), Co to jest CTR, https://freshmail.pl/blog/co-to-jest-ctr-p3/[12.02.2018].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism