RYNEK SZKÓŁ JĘZYKOWYCH W TORUNIU

Artur Czerwiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_ZARZ.2017.056

Abstrakt


Gospodarki krajów wysoko rozwiniętych coraz częściej określa się mianem „gospodarek opartych na wiedzy”, ponieważ to wiedza jest uznawana za kluczowe bogactwo decydujące o sukcesie bądź porażce przedsiębiorstwa. Z tego powodu wzrosło znaczenie rynku usług edukacyjnych dla gospodarki. Jednym z rodzajów wiedzy, który może przyczynić się do sukcesu przedsiębiorstwa jest znajomość języków obcych - dlatego w ramach rynku usług edukacyjnych wyróżnia się rynek szkół językowych. Rynek ten pełni nie tylko ważną
rolę dostarczając gospodarce pracowników wykwalifikowanych w zakresie języków obcych, ale także może być uważany za atrakcyjny obszar do prowadzenia działalności gospodarczej.
W niniejszej pracy autor podejmuje próbę analizy rynku szkół językowych, zarówno w szerokim zakresie jak i w odniesieniu do rynku regionalnego na obszarze Torunia.


Słowa kluczowe


szkoły językowe; rynek usług edukacyjnych

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Femiak J. (2010), Właściciel szkoły językowej – wyzwania na poszczególnych etapach rozwoju organizacji, [online] www.macmillan.pl/images/stories/fEMIAK_art_na_wresie_mailing_Macmillana_2010.pdf, [27.08.2016].

Gierszewska G. i Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ostrowska I. (2012), Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa na rynku [w:] Rosa G. (red.), Zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.

Uroda J. (2010), Rola serwisu internetowego uczelni wyższej w komunikacji marketingowej [w:], Dacko-Pikiewicz Z. i Szczepańska-Woszczyna K. (red.), Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej. Komunikacja marketingowa uczelni, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.

http://www.newsweek.pl/ranking-szkol-jezykowych,26094,1,2.html, [28.08.2016].

http://www.nauka-studia.dlaczego.com.pl/news/show/1226/t/t/10, [27.08.2016].


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-8966
ISSN (online) 2450-7040

logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the journal Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie in 2019-2020: Vol. 46, No. 1-4 (2019), Vol. 47, No. 1-4 (2020)

Partnerzy platformy czasopism